+
25 juliol 2016
Informació pública sobre el projecte de reparcel·lació i d'urbanització del sector Indústria el Torn PMU-2 Edicte_BOP Aprovació
1 abril 2016
Informació pública sobre el Pla de Millora urbana del sector Indústria el Torn PMU-2 Aprovació inicial   Edicte_BOP Aprovació de
Des del 21 desembre 2016 fins al 6 gener 2017
Des del 15 octubre 2016 fins al 31 desembre 2016
20 juliol 2015
Informació pública de l'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del POUM, PMU-2 Industria el Torn, segons edicte que es publ