+
22 agost 2017
Convocatòria de sol·licitud de subvencions  per a l'arranjament i manteniment de camins privats. El termini de presentació de sol·licit
3 abril 2017
Procediment de licitació de l'obra d'Arranjament d'un tram del camí vell de Santa Pau. Plec de clàusules económico administratives i pro
18 abril 2017
baners_prevencio_incendis_170x115
El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i