+
18 abril 2017
baners_prevencio_incendis_170x115
El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i
30 març 2017
Bases i convocatòria per a la contractació laboral temporal d'un/a auxiliar administratiu/va. Termini: 27 d'abril BOP_bases_convocat
Des del 1 març 2017 fins al 13 maig 2017
3 abril 2017
Procediment de licitació de l'obra d'Arranjament d'un tram del camí vell de Santa Pau. Plec de clàusules económico administratives i pro
30 març 2017
Modificació puntual de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrencia competitiva per a entitats, assoc
Des del 21 desembre 2016 fins al 6 gener 2017