+
Des del 25 novembre 2016 fins al 10 desembre 2016
25 juliol 2016
Informació pública sobre el projecte de reparcel·lació i d’urbanització del sector Indústria el Torn PMU-2 Edicte_BOP Aprovació
1 abril 2016
Informació pública sobre el Pla de Millora urbana del sector Indústria el Torn PMU-2 Aprovació inicial   Edicte_BOP Aprovació definiti
Des del 15 octubre 2016 fins al 31 desembre 2016
20 juliol 2015
Informació pública de l’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del POUM, PMU-2 Industria el Torn, segons edicte que e