+
Des del 15 agost 2016 fins al 4 setembre 2016
13 abril 2016
Trobareu la revista Roca de Migdia, en color, a la secció: Guia del Poble.
Des del 1 agost 2016 fins al 31 agost 2016
25 juliol 2016
Informació pública sobre el projecte de reparcel·lació i d’urbanització del sector Indústria el Torn PMU-2 Edicte_BOP  
1 abril 2016
Informació pública sobre el Pla de Millora urbana del sector Indústria el Torn PMU-2 Aprovació inicial   Edicte_BOP Aprovació definiti