Estadística municipal i de país

Mieres en xifres

Demografia i pressupostos municipals

Actiivitat econòmica

Qualitat de vida i Cadastre

Estadística completa

Xifres de Catalunya (IDESCAT)