Salut i Assistència social

Consultori local     Tel: 972 680 451

            Metge (Dr. Moisès Costa): dimecres de 14:30 a 16:45 h

            Infermera: dimarts i dijous de 8 a 10 h

Per Urgències, truqueu al CAP de Banyoles. Tel. 972 572 510

 

Assistent social

Amb cita prèvia trucant al Consorci de Benestar Social.   Tel. 972 266 644

Educadora social

Amb cita prèvia trucant al Consorci de Benestar Social,   Tel. 972 266 644


SANITAT
CAP Dispensari municipal
Tel. 972 680 451
Urgències mèdiques – CatSalut
Tel. 112
CatSalut Respon 24 h
Tel. 061
Cita prèvia al metge del teu CAP
Tel. 902 111 444
Tel. 972 572 510
FARMÀCIES
Farmàcia més pròxima:
Tel. 972 680 159