Activitats en espais públics

 

Activitats periòdiques o de llarga durada

Algunes de les activitats periòdiques estan afectades a causa de la covid-19. A partir de setembre es penjarà un quadre amb els nous horaris setmanals.