Subvencions rebudes

Subvencions rebudes per l’Ajuntament

2022

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per fomentar projectes i accions de promoció econòmica, any 2022, per a la campanya de promoció de les activitats econòmiques locals, per un import de 2.000 euros.  

 

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció en l’àmbit de polítiques d’habitatge, any 2022, per a la redacció de criteris i propostes per a la modificació del planejament urbanístic per a la promoció de l’habitatge, per un import de 10.000 euros.  

 

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a polítiques de foment de la participació ciutadana, any 2022, per a les despeses de gestió del Pla de participació anual de Mieres, per un import de 4.500 euros.  

 

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció del programa de suport a actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals, any 2022, en concepte de manteniment de parcel·les interiors, per un import de 168,75 euros.

 

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022, per un import de 45.079,71 euros, desglossat de la manera següent:

 • Despeses culturals: 6.418,95 euros.
 • Accés a les noves tecnologies: 686,71 euros.
 • Actuacions en camins municipals: 1.600,00 euros.
 • Despeses d’inversió: 36.374,05 euros.

 

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres dues subvencions dins el programa de suport als municipis per a la promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport, any 2021-2022, subprograma A1 – suport als programes municipals de promoció de l’activitat física per un import de 1.926 euros, i subprograma A3 – suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals per un import de 2.395,83 euros.

 

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció, anys 2022-2023:

 • Línia 1. Comptabilitat energètica i control dels subministraments elèctrics, anys 2022-2023, per un import de 396 euros.
 • Línia 3. Ampliació de la xarxa de calor de biomassa al dispensari municipal per un import de 15.000 euros.
 • Línia 6. Creació d’una comunitat energètica per un import de 25.714,26 euros.
 • Línia 7. Programa GarrotxaDomus per un import de 527,78 euros.

 

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a la publicació del llibre «Finestres, caminades per la contrada de Mieres» per un import de 1.769,80 euros.

 

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per al projecte educatiu d’acompanyament integral a la infància, l’adolescència i a les famílies, per un import de 2.300 euros.

 

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres les subvencions del Fons Econòmic de caràcter extraordinari, any 2022, per un import de 21.392,91 euros.

 

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a l’organització de la fira de l’intercanvi, any 2022, per un import de 1.000 euros.

 

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per al tractament arxivístic de part del fons documental de l’Ajuntament de Mieres per a l’any 2022, per un import de 2.781,79 euros.

 

L’Ajuntament de Mieres finançarà les despeses de manteniment derivades del funcionament de l’escola Finestres, del període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i 31 de juliol de 2022, amb una subvenció de la Diputació de Girona.

 

Actuacions relacionades amb la protecció de la salut durant l’any 2022. Un any més l’Ajuntament de Mieres, a través dels serveis tècnics del SIGMA, ha realitzat actuacions relacionades amb la protecció de la salut. Concretament s’ha treballat en els següents programes:

 • Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt02)
 • Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà (Pt03)
 • Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor (Pt04)
 • Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic (Pt05)
 • Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils (Pt09)

Aquestes actuacions han estat subvencionades per DIPSALUT (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) en el marc dels programes del catàleg de serveis de l’any 2022.

 

Dipsalut ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció en matèria de condicions i estils de vida per al projecte Mieres s’aixeca amb salut!, per al període comprès entre l’1 d’agost de 2021 i el 31 de juliol de 2022, per un import de 3.814,50 euros.

 

Dipsalut ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a la lluita i control integrat de les plagues urbanes: insectes, mosquit tigre i rosegadors, per al període comprès entre l’1 de juliol de 2021 i 30 de juny de 2023, per un import de 2.168,22 euros.