Àrees de treball

Les tasques municipals que aborda l’equip de govern, estan organitzades en tres grans comissions, seguint el programa electoral de Vivim Mieres. Aquestes comissions estan formades pels regidors i la resta de membres de la candidatura Vivim Mieres.
1. Comissió de Les Persones     emails: persones@mieres.cat

Equip de treball: Marta Sasanedas (regidora), Naïm de Pablo, Magda Reig i Anna Torras.

 

Àrea de les Persones:

Inclou el treball per a la gent gran, els joves i els infants; les associacions i col·lectius, festes, esports, salut i la gestió comunitària.

2. Comissió de Governança       emails: alcaldia@mieres.cat  /  comunicacio@mieres.cat

Equip de treball: Enric Domènech (alcalde), Pere Molina, Miquel Coll i Josep-Anton Monfort (regidor).

 

Àrea de Governança:

Inclou la gestió pública i transparència, govern local, compromís amb el país, turisme, pressupostos i tributs i relacions exteriors.

 

Àrea de Comunicació:

Inclou la comunicació i noves tecnologies, participació, dinamització econòmica i promoció de l’ocupació, economia social i ambiental.

 

3. Comissió de Territori              emails: territori@mieres.cat  /  urbanisme@mieres.cat

Equip de treball: Neus Casals (regidora). Anna Jiménez (regidora), Oriol Porcel i Maribel Prieto.

 

Àrea d’Urbanisme:

Inclou l’urbanisme, habitatge, mobilitat, infraestructures, patrimoni i paisatge.

 

Àrea de Territori:

Inclou l’energia, cicle de l’aigua, residus, manteniment de parcs, jardins i fonts, i salut ambiental.