Regidores i regidors

Equip de govern

Enric Domènech i Mallarach (Vivim Mieres)

Alcalde. Àrea de governança, participació i comunicació.

alcaldia@mieres.cat

Captura de Pantalla 2019-07-01 a les 12.44.14

Marta Sasanedas i Estévez (Vivim Mieres)

1r Tinent d’alcalde. Àrea de cultura i benestar.

persones@mieres.cat

Captura de Pantalla 2020-08-16 a les 17.47.05
Neus Casals i Cienfuegos-Jovellanos (Vivim Mieres) 2a Tinent d’alcalde. Àrea d’urbanisme i territori.

urbanisme@mieres.cat

Captura de Pantalla 2019-07-01 a les 12.47.06
Anna Jiménez Pinatella (Vivim Mieres) Àrea d’urbanisme i territori.

urbanisme@mieres.cat

Captura de Pantalla 2019-06-17 a les 18.53.11

Josep-Anton Monfort i Tort (Vivim Mieres)

Àrea de governança, participació i comunicació.

comunicacio@mieres.cat

Captura de Pantalla 2019-06-17 a les 18.52.50

Agenda pública de l'equip de govern

Àrees de treball

Les tasques municipals que aborda l’equip de govern, estan organitzades en tres grans comissions, seguint el programa electoral de Vivim Mieres. Aquestes comissions estan formades pels regidors i la resta de membres de la candidatura Vivim Mieres.

1. Comissió de Les Persones     email: persones@mieres.cat Equip de treball: Marta Sasanedas (regidora), Naïm de Pablo, Magda Reig i Anna Torras.

Àrea de les Persones:

Inclou el treball per a la gent gran, els joves i els infants; les associacions i col·lectius, festes, esports, salut i la gestió comunitària.

2. Comissió de Governança       emails: alcaldia@mieres.cat  /  comunicacio@mieres.cat Equip de treball: Enric Domènech (alcalde), Miquel Coll, Pere Molina i Josep-Anton Monfort (regidor).

Àrea de Governança:

Inclou la gestió pública i transparència, govern local, compromís amb el país, turisme, pressupostos i tributs i relacions exteriors.

Àrea de Comunicació:

Inclou la comunicació i noves tecnologies, participació, dinamització econòmica i promoció de l’ocupació, economia social i ambiental.

3. Comissió de Territori              emails: territori@mieres.cat  /  urbanisme@mieres.cat Equip de treball: Neus Casals (regidora), Anna Jiménez (regidora), Oriol Porcel i Maribel Prieto.

Àrea d’Urbanisme:

Inclou l’urbanisme, habitatge, mobilitat, infraestructures, patrimoni i paisatge.

Àrea de Territori:

Inclou l’energia, cicle de l’aigua, residus, manteniment de parcs, jardins i fonts, i salut ambiental.

Grups municipals

VIVIM MIERES (VM)

  • Enric Domènech i Mallarach
  • Marta Sasanedas i Estévez
  • Neus Casals Cienfuegos-Jovellanos
  • Anna Jiménez Pinatella
  • Josep-Anton Monfort i Tort
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
  • Francesc Fàbrega Ventura
  • Rafel Hostench Sala

Retribucions dels càrrecs electes

DECLARACIÓ RESPONSABLE RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES

Antecedents

El Decret 69/2008, d’1 d’abril, regula el sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

En data 21 d’abril de 2022, s’ha publicat en el DOGC la Resolució PRE/1070/2022, de 4 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2022.

 

Retribucions càrrecs electes

L’Ajuntament de Mieres s’ha acollit a la convocatòria de concessió de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2022.

S’informa que la persona electa beneficiària d’aquesta compensació, serà l’Alcalde de la Corporació, senyor Enric Domènech i Mallarach, que exerceix el seu càrrec amb règim de dedicació parcial del 75% de jornada, durant els dotze mesos de l’any 2022, per un import anual de 9.299,07 euros.

Podeu consultar la nòmina de l’alcalde al següent document. (nòmina).

Aquests acords han estat ratificats pel ple de la corporació per unanimitat i s’han comunitat al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

 

Signa l’alcalde president,
Enric Domènech i Mallarach