Catàleg de camins

Catàleg de camins de Mieres

Fase: aprovació inicial

Edicte_BOP_informació_pública/

Catàleg de camins

Termini presentació al·legacions: 11 d’agost, dia inhàbil, per tant, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent, el dia 13 d’agost.

Podeu presentar les al·legacions i la documentació des del web municipal enllaç, o bé, mitjançant correu certificat.