Expedients urbanístics

Informació pública

Modificació puntual núm. 8 POUM – catàleg masies

Edicte aprovació inicial

En tràmit

Modificació puntual núm. 7 POUM normativa. Modificació puntual del POUM de Mieres.

Projecte actuació específica recuperació tram camí vell Santa Pau.

Finalitzats

Modificació puntual núm. 6 POUM