Expedients urbanístics

Informació pública

 

En tràmit

Projecte actuació específica recuperació tram camí vell Santa Pau.

Modificació puntual núm. 6 POUM

Finalitzats