Expedients urbanístics

Informació pública

Modificació puntual núm. 7 POUM normativa. Modificació puntual del POUM de Mieres.

Edicte aprovció inicial

 

En tràmit

Projecte actuació específica recuperació tram camí vell Santa Pau.

Modificació puntual núm. 6 POUM 

 

Finalitzats