Masoveria Urbana

Per tal de respondre a la demanda d’habitatge al municipi, la regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient ha posat en marxa un programa de mobilització d’habitatges buits que consisteix en oferir als propietaris diversos ajuts i avantatges per estimular-los a arrendar aquests habitatges i obtenir la seva progressiva millora i condicionament.

Quins avantatges té la masoveria urbana?

a) Recuperació d’habitatges en desús

b) Progressiva millora i condicionament de l’habitatge i/o finca.

c) Assessorament legal i tècnic al llarg de la duració del contracte de masoveria

d) Subvenció del cost de la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic, amb un topall màxim de 120€ per cada un dels documents.

e) Bonificació del 90% de l’IBI mentre duri el contracte de masoveria urbana, amb un màxim de 5 anys.

f) Bonificació del 95% de la quota de l’ICIO de les obres realitzades en el marc del contracte de masoveria urbana.

Veure el programa masoveria urbana

Veure les bonificacions (ordenances fiscals)

Si voleu participar en el programa de masoveria urbana, tant per oferir un habitatge com per a ser masover/a, contacteu amb la Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient (urbanisme@mieres.cat).