Urbanisme i Habitatge

Masies

Masoveria urbana

Per tal de respondre a la demanda d’habitatge al municipi, la regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient ha posat en marxa un programa de mobilització d’habitatges buits que consisteix en oferir als propietaris diversos ajuts i avantatges per estimular-los a arrendar aquests habitatges i obtenir la seva progressiva millora i condicionament.

Quins avantatges té la masoveria urbana?

a) Recuperació d’habitatges en desús

b) Progressiva millora i condicionament de l’habitatge i/o finca.

c) Assessorament legal i tècnic al llarg de la duració del contracte de masoveria

d) Subvenció del cost de la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic, amb un topall màxim de 120€ per cada un dels documents.

e) Bonificació del 90% de l’IBI mentre duri el contracte de masoveria urbana, amb un màxim de 5 anys.

f) Bonificació del 95% de la quota de l’ICIO de les obres realitzades en el marc del contracte de masoveria urbana.

Veure el programa masoveria urbana

Veure les bonificacions (ordenances fiscals)

Si voleu participar en el programa de masoveria urbana, tant per oferir un habitatge com per a ser masover/a, contacteu amb la Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient (urbanisme@mieres.cat).

Informació general i Instàncies

Instàncies

(Us heu de baixar al vostre ordinador la instància que necessiteu, l’ompliu i signeu i després l’entreu al Registre general de l’ajuntament, o bé, l’adjunteu a l’  instància genèrica de l’apartat de tràmits)

(*) En el cas de l’habitatge d’ús turístic, el sol·licitant ha d’aportar, a més:

– DNI del titular
– Fotocòpia de l’escriptures de propietat de l’habitatge
– Cèdula d’habitabilitat
– Contracte de manteniment de la instal·lació elèctrica, si n’hi ha

————————————————————
Modificació Puntual núm. 4 POUM – regulació ús càmping

Normativa urbanística (POUM)

Expedients urbanístics

Informació pública

Modificació catàleg de masies. (Novembre 2020)

Modificació puntual núm. 8 POUM – catàleg masies

Edicte aprovció inicial

En tràmit

Projecte actuació específica recuperació tram camí vell Santa Pau.

Modificació puntual del POUM núm. 7

Finalitzats

Modificació puntual núm. 6 POUM

Plànols de delimitació per a la prevenció d'incendis forestals