Informació i calendari del contribuent

Horaris d’atenció al públic

Ajuntament

Dilluns,dimecres i divendres 9:30 a 13:30 h

Dimarts i dijous 17 a 21 h


Calendari del contribuent:

Impost/taxa

Període de cobrança
Fracció del rebut domiciliat
Tramitació
Import mínim
IAE
1 setembre-             31 octubre
IBI RÚSTICA
1 juny – 31 juliol

50% juliol

50% octubre

d’ofici
90 €
IBI URBANA
1 juny – 31 juliol

50% juliol

50% octubre

d’ofici
90 €
IVTM
15 març – 15 maig
50% abril

50% octubre

90 €
ESCOMBRARIES
15 abril – 15 juny
50% maig

50% octubre

90 €

 

Calendari fiscal actualitzat amb motiu de la covid-19