Període mitjà de pagament

Any en curs

2022

2n trimestre de 2022

1r trimestre de 2022 Resum Detall

Anys anteriors

2021

4t trimestre de 2021 Resum Detall

3r trimestre de 2021 Resum Detall

2020

4t trimestre de 2020 Resum Detall

3r trimestre de 2020 Resum Detall

2n trimestre de 2020 Resum Detall

1r trimestre de 2020 Resum Detall

2019

4t trimestre de 2019 Resum Detall

3r trimestre de 2019 Resum Detall

2n trimestre de 2019 Resum Detall

1r trimestre de 2019 Resum Detall

2018

4t trimestre de 2018 Resum Detall

3r trimestre de 2018 Resum Detall

2n trimestre de 2018 Resum Detall

1r trimestre de 2018 Resum Detall

2017

4t trimestre de 2017 Resum Detall

3r trimestre de 2017 resum detall

2n trimestre de 2017 resum detall

1r trimestre de 2017 resum detall

2016

4t trimestre de 2016 resum detall

3r trimestre de 2016 resum detall

2n trimestre de 2016 resum detall

1r trimestre de 2016 resum detall

2015

4t trimestre de 2015 resum  detall

3r trimestre de 2015 resum  detall

2n trimestre de 2015 resum  detall

1r trimestre de 2015 resum  detall

2014

4t trimestre de 2014 resum  detall

3r trimestre de 2014 resum  detall