Activitats d’estiu pels joves

Del 4 al 29 de juliol es faran diferents activitats d’estiu pels joves. Els interessats s’han d’inscriure del 7 al 17 de juny a l’Ajuntament (cal dur una fotocòpia de la targeta sanitària).