Comunicat de l’Ajuntment d Mieres

Amb relació a la sol·licitud d’empara i a les al·legacions que una veïna del poble va presentar al Ple municipal del passat dia 27 de gener, aquest Ajuntament fa públic aquest comunicat.