Propostes del Consell dels Infants a l’Ajuntament

El Consell dels Infants ha presentat unes propostes al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació. El mes vinent, un cop avaluades, es veurà quines són viables i el Consell haurà de decidir quines vol implementar amb el pressupost que tenen assignat (1000 €). Podeu veure aquestes propostes a la Plataforma Decidim.