Reactivació Econòmica a DinamiG

Hi ha hagut una reestructuració funcional a DinamiG i, a partir d’ara, si teniu consultes per assumptes relacionats amb la reactivació econòmica (ajuts, reorientació de negoci, recerca de feina…), us heu d’adreçar al telèfon de DinàmiG: 972 260 152 o enviar un correu-e a reactivacio@dinamig.cat