Tallem amb la pobresa energètica

Recomanacions sobre pobresa energètica. La llei protegeix les persones i les famílies en situació de risc d’exclusió residencial davant els talls per manca de pagament del subministrament d’aigua, d’electricitat i de gas. Per tant, les empreses distribuïdores no poden interrompre aquests serveis sense haver sol·licitat prèviament un informe als serveis socials.