Edictes

Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 1864 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de personal per a l'any 2019
Exercici: 2019 Bop: 48-0 Edicte: 1708 AJUNTAMENT DE MIERES Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a l'arranjament o el manteniment de camins privats
Exercici: 2019 Bop: 46-0 Edicte: 1539 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'informació pública de dues memòries valorades
Exercici: 2019 Bop: 46-0 Edicte: 1536 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'informació pública d'unes modificacions de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a entitats, associacions i col·lectius de Mieres
Exercici: 2019 Bop: 46-0 Edicte: 1522 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'informació pública de la modificació puntual núm. 6 del POUM
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 747 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de pressupost i de la plantilla de personal per a l'any 2019
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 658 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte de suspensió de la tramitació de la modificació puntual del POUM per admetre l'ús de càmping al municipi
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 544 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 1-0 Edicte: 11074 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'informació pública de sol·licitud d'atorgament d'una llicència urbanística en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10992 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019