Edictes

Exercici: 2020 Bop: 18-0 Edicte: 416 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació definitiva Reglament del servei de subministrament d'aigua potable del municipi de Mieres
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10445 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 225-0 Edicte: 9139 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8868 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'aprovació inicial del Pla director d'abastament d'aigua potable per al municipi de Mieres
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8862 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte sobre l'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8267 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 7996 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'informació pública de la modificació d'un reglament
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6377 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5981 AJUNTAMENT DE MIERES Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions de l'any 2019 per a entitats, associacions i col·lectius de Mieres
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5523 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte referent al cartipàs municipal