Edictes

Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3580 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'informació pública de l'aprovació d'un reglament
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3577 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'exposició pública de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2820 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'exposició pública del Catàleg de camins de Mieres
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2447 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'aprovació d'un conveni administratiu d'encàrrec de gestió amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i informació pública del projecte
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 1864 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de personal per a l'any 2019
Exercici: 2019 Bop: 48-0 Edicte: 1708 AJUNTAMENT DE MIERES Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a l'arranjament o el manteniment de camins privats
Exercici: 2019 Bop: 46-0 Edicte: 1539 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'informació pública de dues memòries valorades
Exercici: 2019 Bop: 46-0 Edicte: 1536 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'informació pública d'unes modificacions de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a entitats, associacions i col·lectius de Mieres
Exercici: 2019 Bop: 46-0 Edicte: 1522 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'informació pública de la modificació puntual núm. 6 del POUM
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 747 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de pressupost i de la plantilla de personal per a l'any 2019