Edictes

Exercici: 2021 Bop: 207-0 Edicte: 9033 AJUNTAMENT DE MIERES - Licitació del contracte d'obres de substitució d'un tub de fibrociment al nucli antic
Exercici: 2021 Bop: 205-0 Edicte: 8788 AJUNTAMENT DE MIERES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 197-0 Edicte: 8482 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2021 Bop: 194-0 Edicte: 8313 AJUNTAMENT DE MIERES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 191-0 Edicte: 8205 AJUNTAMENT DE MIERES - Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la contractació d'un/a brigada C1
Exercici: 2021 Bop: 181-0 Edicte: 7940 AJUNTAMENT DE MIERES - Extracte de la resolució de 14 de setembre de 2021 de l'Ajuntament de Mieres, de convocatòria d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials (Convocatòria BDNS 583642)
Exercici: 2021 Bop: 181-0 Edicte: 7939 AJUNTAMENT DE MIERES - Extracte de la resolució de 14 de setembre de 2021 de l'Ajuntament de Mieres, de convocatòria de subvencions per al pagament de la taxa de recollida de residus a les activitats econòmiques de Mieres afectades per la crisi sanitària del COVID-19 (Convocatòria BDNS 583641)
Exercici: 2021 Bop: 166-0 Edicte: 7418 AJUNTAMENT DE MIERES - Convocatòria per a la provisió dels càrrecs de jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2021 Bop: 164-0 Edicte: 7368 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 161-0 Edicte: 7331 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial del projecte substitució tub fibrociment nucli antic Mieres