Edictes

Exercici: 2020 Bop: 228-0 Edicte: 8678 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial de la modificació del Projecte d'urbanització del sector de Can Caló (PAU6)
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8258 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8147 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 7945 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública del Pla d'Inspeccions d'obres, construccions, habitatges desocupats i habitatges d'ús turístic de Mieres
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 7901 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública de l'Ordenança dels habitatges d'ús turístic
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 7900 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública prèvia a l'atorgament de llicència urbanística
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7771 AJUNTAMENT DE MIERES - Extracte de l'acord de l'Alcaldia de 23 d'octubre de 2020 de l'Ajuntament de Mieres, de convocatòria de subvencions de l'any 2020 per a entitats de Mieres (Convocatòria BDNS 529613)
Exercici: 2020 Bop: 188-0 Edicte: 6762 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública de la modificació de determinats topònims
Exercici: 2020 Bop: 188-0 Edicte: 6761 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per a l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 182-0 Edicte: 6628 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació de les bases reguladores de subvencions a entitats, associacions i col·lectius