Edictes

Exercici: 2022 Bop: 156-0 Edicte: 7347 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública de la modificació del projecte de substitució de fibrociment de la xarxa de subministrament d'aigua del sector la Cellera
Exercici: 2022 Bop: 148-0 Edicte: 7124 AJUNTAMENT DE MIERES - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Mieres de 29 de juliol de 2022, de convocatòria d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials, 2022 (Convocatòria BDNS 641927)
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5877 AJUNTAMENT DE MIERES - Exposició pública de l'expedient 7/2022 de suplement de de crèdit i de l'expedient 8/2022 de crèdit extraordinari
Exercici: 2022 Bop: 123-0 Edicte: 5880 AJUNTAMENT DE MIERES - Extracte de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Mieres de 27 d'abril de 2022, de convocatòria de subvencions per a associacions de Mieres, any 2022 (Convocatòria BDNS 635191)
Exercici: 2022 Bop: 123-0 Edicte: 5879 AJUNTAMENT DE MIERES - Extracte de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Mieres de 23 de febrer de 2022, de convocatòria de subvencions de l'any 2022 destinades a finançar l'arranjament o el manteniment de camins privats del municipi (Convocatòria BDNS 635202)
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4989 AJUNTAMENT DE MIERES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4948 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública prèvia a l'atorgament d'una llicència urbanística
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4947 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial del projecte executiu de l'obra de substitució de fibrociment de la xarxa de subministrament d'aigua del sector de la Cellera
Exercici: 2022 Bop: 107-0 Edicte: 4857 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials
Exercici: 2022 Bop: 107-0 Edicte: 4856 AJUNTAMENT DE MIERES - Exposició pública de l'expedient 5/2022 de suplement de de crèdit i de l'expedient 6/2022 de crèdit extraordinari