Edictes

Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6377 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5981 AJUNTAMENT DE MIERES Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions de l'any 2019 per a entitats, associacions i col·lectius de Mieres
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5523 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte referent al cartipàs municipal
Exercici: 2019 Bop: 122-0 Edicte: 4973 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'exposició pública de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 101-0 Edicte: 4077 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'exposició pública de l'expedient 1/2019 de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3580 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'informació pública de l'aprovació d'un reglament
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3577 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'exposició pública de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2820 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'exposició pública del Catàleg de camins de Mieres
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2447 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'aprovació d'un conveni administratiu d'encàrrec de gestió amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i informació pública del projecte
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 1864 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de personal per a l'any 2019