Edictes

Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2011 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació definitiva del projecte "Nucli vertical de comunicacions de l'edifici "Can Musquera"
Exercici: 2020 Bop: 53-0 Edicte: 2000 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons d'aigua del 3r trimestre de 2019 de l'Ajuntament de Mieres
Exercici: 2020 Bop: 53-0 Edicte: 1989 AJUNTAMENT DE MIERES - Extracte en la BDNS de la convocatòria 499710 de subvencions per a l'arranjament o el manteniment de camins privats, any 2020
Exercici: 2020 Bop: 53-0 Edicte: 1860 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 7 del POUM
Exercici: 2020 Bop: 51-0 Edicte: 1793 AJUNTAMENT DE MIERES - Suspensió llicències d'habitatges d'ús turístic
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 725 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial de l'expedient de pressupost i de la plantilla de personal per a l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 24-0 Edicte: 765 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació padró aigua 2T 2019 Mieres
Exercici: 2020 Bop: 18-0 Edicte: 416 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació definitiva Reglament del servei de subministrament d'aigua potable del municipi de Mieres
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10445 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 225-0 Edicte: 9139 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal