Edictes

Exercici: 2020 Bop: 182-0 Edicte: 6628 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació de les bases reguladores de subvencions a entitats, associacions i col·lectius
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5535 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4333 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística
Exercici: 2020 Bop: 121-0 Edicte: 4118 AJUNTAMENT DE MIERES - Extracte en la BDNS de la convocatòria 511442 de subvencions per a la taxa de recollida de residus a les activitats econòmiques de Mieres afectades per la crisi sanitària del COVID-19
Exercici: 2020 Bop: 120-0 Edicte: 3943 AJUNTAMENT DE MIERES - Aclariment sobre el termini d'informació pública de la modificació puntual núm. 7 del POUM
Exercici: 2020 Bop: 117-0 Edicte: 3808 AJUNTAMENT DE MIERES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 115-0 Edicte: 3811 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari de l'aigua del 1r trimestre de 2020 de l'Ajuntament de Mieres
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3360 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdits 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 107-0 Edicte: 3358 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública de les bases de les subvencions per a la concessió d'ajuts extraordinaris per al pagament de la taxa d'escombraries als establiments comercials i empresarials ubicats al terme municipal de Mieres que han hagut de cessar la seva activitat o que s'han vist obligats a fer un ERTO
Exercici: 2020 Bop: 88-0 Edicte: 2624 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública prèvia de sol·licitud d'una llicència urbanística