Promocions variables

Subvencions

25 novembre 2020
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a l'adequació de l'edifici de Can Mosquera per a usos soci
25 novembre 2020
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a l'estudi del parc d'habitatges , el seu ús i el seu esta
28 octubre 2020
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de gestió del Pla de participaci
28 octubre 2020
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de subministrament de l'enllumenat
9 octubre 2020
Dipsalut ha atorgat a l'Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de manteniment del consultori local per a l'any 2019 per un i
25 novembre 2020
L'Ajuntament sol·licita a la Diputació de Girona una subvenció per a noves tecnologies arran de la Covid-19 per a per un import de 1.250
11 novembre 2020
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a noves tecnologies per un import  de 658,54 eur
28 octubre 2020
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de manteniment de camins, pe
9 octubre 2020
Dipsalut ha atorgat a l'Ajuntament de Mieres una subvenció per a la lluita i control integrat de les plagues urbanes: insectes, mosquit tig