Promocions variables

Subvencions

9 setembre 2022
En el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, any 2021, s'han fet unes actuacions en camins del Pla de prevenció
3 març 2022
Dipsalut ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses corrents del consultori local, pels anys 2020 i 2021, per u
9 desembre 2021
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció en l'àmbit de polítiques d'habitatge, any 2021, per a l'elabo
7 novembre 2021
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per fomentar projectes i accions de promoció econòmica, any 2
11 octubre 2021
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per al projecte educatiu d'acompanyament integral a la in
25 maig 2022
La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció en concepte de gestió forestal sostenible, any 2021, per a
17 desembre 2021
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de gestió del Pla de participació anual de
11 novembre 2021
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a l'organització de la fira de l'intercanvi de 2021 per un
25 octubre 2021
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció del programa de suport a actuacions en matèria forestal i prev
11 octubre 2021
La Diputació de Girona atorga a l’Ajuntament de Mieres les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l'any 2021, per