Promocions variables

Subvencions

25 novembre 2020
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a l'adequació de l'edifici de Can Mosquera per a usos soci
18 novembre 2021
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a l'estudi del parc d'habitatges, el seu ús i el seu estat
28 octubre 2020
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de gestió del Pla de participaci
28 octubre 2020
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de subministrament de l'enllumenat
9 octubre 2020
Dipsalut ha atorgat a l'Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de manteniment del consultori local per a l'any 2019 per un i
11 novembre 2020
  L'Ajuntament de Mieres ha adquirit maquinari informàtic per a les dependències municipals, per millorar l'accés a les noves tec
28 octubre 2020
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de manteniment de camins, pe
9 octubre 2020
Dipsalut ha atorgat a l'Ajuntament de Mieres una subvenció per a la lluita i control integrat de les plagues urbanes: insectes, mosquit tig