Com arribar-hi

 

Autocar TEISA
taxi Pere Miquel Masias

Tel. 629 560 286

tren Amb tren, fins a Girona o Vic, enllaçant amb els autobusos TEISA.